jak rozpakować w Ubuntu plik *.7z (7zip) ?

Instalujemy oprogramowanie:


Następnie komenda: