zmiana wszystkich plików w danym folderze na pisane małymi literami

Aby wszystkie nazwy plików były “lowercase” wystarczy komenda w danym folderze: