zmiana wszystkich plików w danym folderze na pisane małymi literami

Aby wszystkie nazwy plików były „lowercase” wystarczy komenda w danym folderze: