Jak w pliku tekstowym zamienić wystąpienie \” na ” ?

Przypuśćmy, że w baaardzo dużym pliku tekstowym posiadamy kod HTML który musimy prze-formatować. I np. posiada on składnię dotyczącą opisu atrybutów w tagach z bazy danych – zamiast:


Są wystąpienia typu:


Czyli chcemy pozbyć się tych ukośników przed apostrofami. Jak to zrobić?

Można po prostu wykorzystać konsolę. Chodzi tutaj o sposób poruszany w artykule:

Problem z importem pliku SQL w MySQL – Incorrect datetime value: 0000-00-00 00:00:00

Czyli użycie komendy:


Jednak to nie zadziała..

Aby w/w komenda była pomocna należy uwolnić apostrof, czyli „dołożyć” kolejny ukośnik przed naszym ukośnikiem:


Ma to związek z REGEX (wyrażenia regularne) użytym w tej komendzie. Jeden apostrof po prostu uwalnia cudzysłów, jeśli chcemy uwolnić też ukośnik (który sam w sobie służy do „uwalniania”) – musimy użyć go podwójnie.

REGEX’y to niezwykle potężne narzędzie i dedykujemy dla tego zagadnienia osobną kategorię na naszym serwisie: https://linuxporady.pl/category/wyrazenia-regularne/