Jak w pliku tekstowym zamienić wystąpienie \” na ” ?

Jak uwolnić w wyrażeniu regularnym ukośnik – który sam służy do uwalniania? Trochę masło maślane – ale wyjaśnienie na konkretnym przykładzie.
Więcej…

 

usunięcie komentarzy HTML

najłatwiej to zrobić za pomocą programu Eclipse i wyrażeń regularnych. Otwieramy plik w którym chcemy usunąć komentarze i wciskamy: CTRL + F W polu szukaj wpisujemy frazę:

Następnie wypełniamy pola w następujący sposób:  
Więcej…