Instalacja Java8 pod Ubuntu

Służą do tego poniższe komendy:

 
Więcej…

 

Eclipse – zapewnienie wsparcia dla nowszych wersji (+1.8) Subversion – SVN

Na początku upewniamy się, że wszystkie pluginy związane z SVN w Eclipse są usunięte. Help -> Install New Software -> What is already installed Następnie kolejno usuwamy wszyskie wtyczki Subversive, Subversive Connectors itp. Specyfika Eclipse każe nam usuwać je pojedynczo za każdym razem restartując aplikację celem wprowadzenia zmian. Czynność zatem powtarzamy aż lista będzie pusta […]
Więcej…

 

Instalacja Sun Java w Ubuntu 10.04 LTS

Logujemy się jako root

Edytujemy ulubionym edytorem plik z repozytoriami:

Dopisujemy na końcu pliku:

Zapisujemy plik i wywołujemy:

Wchodzimy do Synaptica:

Używamy opcji „szukaj” i znajdujemy frazy z „java” Zaznaczamy do instalacji pakiet:

następnie instalujemy wszystkie pakiety powiązane. Gotowe. W tym momencie programy typu Eclipse powinny działać. Żródło Internet […]
Więcej…

 

usunięcie komentarzy HTML

najłatwiej to zrobić za pomocą programu Eclipse i wyrażeń regularnych. Otwieramy plik w którym chcemy usunąć komentarze i wciskamy: CTRL + F W polu szukaj wpisujemy frazę:

Następnie wypełniamy pola w następujący sposób:  
Więcej…