Instalacja Java8 pod Ubuntu

Służą do tego poniższe komendy: