listowanie partycji w konsoli

Możemy użyć następujących użytecznych komend:


możemy w ten sposób łatwo zlokalizować wybraną partycję np. z pendrive