znajdź i zamień frazę w pliku tekstowym poprzez komendę w konsoli Linux

Komenda ma tę zaletę, że nie ma znaczenia wielkość pliku tekstowego. Może on zajmować nawet blisko 1 GB jak i więcej.

Ma ona postać:


 

Jeśli w znajdowanym tekscie występują ukośniki (np. zamieniamy ścieżki serwerowe w pliku SQL) to należy je uwolnić:


 

W tym przypadku ukośnik bez uwolnienia występujący po wyrazie „dalsza” będzie ukośnikiem przedzielającym kwerendę dla polecenia sed