usunięcie komentarzy HTML

najłatwiej to zrobić za pomocą programu Eclipse i wyrażeń regularnych.

Otwieramy plik w którym chcemy usunąć komentarze i wciskamy:

CTRL + F

W polu szukaj wpisujemy frazę:


Następnie wypełniamy pola w następujący sposób:

Strony WWW bochnia