usunięcie komentarzy HTML

najłatwiej to zrobić za pomocą programu Eclipse i wyrażeń regularnych. Otwieramy plik w którym chcemy usunąć komentarze i wciskamy: CTRL + F W polu szukaj wpisujemy frazę:

Następnie wypełniamy pola w następujący sposób:  
Więcej…