kopiowanie danych z uszkodzonej płyty CD/DVD

Może być w tym celu pomocny program ddrescue.

Tworzy on klona płyty w formacie ISO z pominięciem uszkodzonych sektorów.

Instalujemy go:


Znajdujemy urządzenie CD w systemie:


Dla przykładu:


Rozpoczynamy standrdową procedurę kopiowania:


Jeśli efekt nie jest zadowalający użyj tej procedury:

Pamiętaj, nie polegaj tylko na 1 napędzie CD/DVD. Procedurę spróbuj ponowić na innej maszynie z wykorzystaniem innego / czulszego napędu CD/DVD/blueray, który może dać wymierne korzyści.