[LIFEHACK] MySQL – znajdź i zamień tekst w bazie danych – zamień wszystkie przełamania nowej linii na znak < BR >

Dla przykładu chcemy w polu tekstowym przetrzymującym opis zamienić wszystkie wystąpienia nowej linii na znak nowej linii w HTML:


lub poprawniej:


W tym celu logujemy się do MySQL i w linii komend wywołujemy:

Możemy też użyć narzędzia PhpMyAdmin i wywołać to w zakładce SQL

Ewentualnie:


Gdzie artykuly to tabela trzymająca opisy, a description to pole (kolumna) z opisem.

Oczywiście to tylko przykład. Na tej samej zasadzie mozemy zamienić dowolną frazę na pożądaną. Idea jest zawsze ta sama:


 

grafika: pexels.com