[LIFEHACK] Zamiana nazw wszystkich plików (np. JPG) w danym folderze na postać numeryczna

Jeśli zdjęcia w danym folderze maja błędne nazwy (spacje w nazwie albo polskie znaki diakrytyczne) możemy je wszystkie przemianować na na postać numeryczna:


Wtedy do przemianowania wszystkich zdjęć JPEG w danym folderze wystarczy komenda (a raczej mini skrypt w bashu):


Jak widać do dyspozycji mamy prawie 10 000 wystąpień.

Możemy także użyć tej komendy na plikach o innym rozszerzeniu po odpowiedniej modyfikacji przedstawionego polecenia.

Tak samo, jeśli 10 000 to dla Ciebie za mało – możesz zmienić ta liczbę jak podano w komentarzu 😉