[LIFEHACK] Utworzenie w konsoli folderu i automatyczne przejście do niego

Normalnie trzeba by było to robić poprzez:


Gorzej, jak nazwa folderu jest długa – trzeba go przepisywać lub uzupełniać poprzez użycie klawisza TAB. Jednak na szybko wykonasz to poprzez komendę:


Używamy tutaj łączenia komend i wywołujemy argument.

Jeśli folder ma mieć podfoldery: