Ubuntu/Lubuntu – jak za pomocą komendy (terminala) pokazać pulpit?

Sprawa dość prozaiczna a jednak nie jednoznaczna do wykonania. Należy na początku zainstalować program xdotool:


Następnie wywołujemy komendę:


Czyli manualnie – symbol Windows na klawiaturze + D

W niektórych wersjach Ubuntu ten skrót to:


Czyli naszym programem w konsoli:


Lub: