minutnik i alarm w Ubuntu, czasomierz, timer

alarm-clock-applet to świetny program wykonujący te działania. Aby go zaisntalować wystarczy komenda:


Nastepnie uruchamiamy go z poziomu menu aplikacji lub komendą:


Program ma wiele funkcji. Np. można w nim określić treść alarmu (dymek) lub dodać uruchamianie dźwięku podczas alarmu.