jak wywołać dymek z notyfikacją / powiadomieniem z konsoli?

Świetnie do tego nadaje się program python-notify. Instalujemy go poprzez komendę:


Tworzymy (komendą w konsoli) plik ze skryptem powiadomienia:


Po czym powstały plik uruchamiamy za pomocą: