jak wywołać dymek z notyfikacją / powiadomieniem z konsoli?

Świetnie do tego nadaje się program python-notify. Instalujemy go poprzez komendę:

Tworzymy (komendą w konsoli) plik ze skryptem powiadomienia:

Po czym powstały plik uruchamiamy za pomocą:

   
Więcej…