masowe nałożenie znaku wodnego na dowolną liczbę zdjęć [Aktualizacja]

Może posłużyć do tego poniższa komenda. Do jej zainicjowania potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie:


Wariant #1 – zdjęcia ze znakiem wodnym są nadpisywane. Oryginały są tracone:


Wariant #2 – zdjęcia ze znakiem wodnym są zapisane pod inną nazwą. Oryginały są pozostawione:


Wariant #3 – jeśli znak wodny ma być usytuowany w dolnym prawym rogu i posiadać margines od brzegu zdjęcia użyj innego parametru flagi gravity i dodatkowej flagi geometry:


Czyli komenda z Wariantu #1 będzie miała postać:


Inne pozycje to wartość gravity jako NorthEast, NorthWest, SouthWest   😉

Komenda powyższa działa na plikach z rozszerzeniem jpeg. Aby zmienić rozszerzenia z jpg na jpeg użyj modyfikacji komendy z innego naszego artykułu:


Uwaga #1 Aby komenda zadziałała porzebujesz pliku jpg z symbolem który ma być nałożony o nazwie „watermark.jpg”, który jest położony folder wyżej niz zdjęcia.

Uwaga #2 Wielkość nałożonego znaku wodnego w stosunku do zdjęcia jest uzależniona od proporcji pomiędzy nimi. Jak wszystkie znaki wodne mają mieć ten sam rozmiar (wymiary na  zdjęciu na który jest nałożony) to zdjęcia też muszą być jednakowej wielkości.

Przykład nałożonego znaku wodnego: