[Lifehack] Jak opuścić terminal bez zapisywania historii swojej aktywności?

Można zawsze wykasować plik z katalogu domowego:


ale wystarczy, że wywołasz:


Przy kolejnym zalogowaniu i po wpisaniu komendy history nie będzie widać Twojej aktywności 😉