midnight commander (mc) – skrót klawiszowy włączenia konsoli

Jak w prosty sposób przejść do konsoli nie zamykająć midnight commandera (np. aby nie utracić połączenia z FTP) ?

Skrót klawiszowy – wybieramy panel z plikami ktory nas interesuje (prawy lub lewy) następnie:

CTRL + O

[Wykonujemy komendy w konsoli]

Powrót do midnight commander – CTRL + O

Włączenie konsoli sposoduje wejście do fodleru w którym się znajdowaliśmy w danym panelu.