otwieranie nowego okienka konsoli, przełączanie się pomiędzy terminalami

Czasem pracując w konsoli zachodzi potrzeba nagłego włączenia zupełnie nowego okna konsoli.

Wtedy wystarczy użyć skrótu:

[CTRL] + [SHIFT] + [N]

Na podobnej zasadzie jakbyśmy w środowisku bez GUI chcieli przejść na równoległy pulpit użyjemy:

CTRL + ALT + F(numer klawisza funkcyjnego na klawiaturze)

Domyślym plulpitem z GUI jest F7 czyli powrót do np. Ubuntu z Unity wykonujemy skrótem:

CTRL + ALT + F7