jak podzielić duży plik na mniejsze części?

W Linuxie nie potrzebujemy do tego specjalnych narzędzi. Wystarczy sama konsola.

Dzielenie pliku na mniejsze części:

Powiedzmy, że mamy duży plik o rozmiarze 900 MB i chcemy go nagrać na 2 płyty CD o rozmiarze 700 MB. W tym celu używamy komendy:


Efektem naszych działań będą 2 pliki:


Pierwszy o rozmiarze 700MB, drugi – 200MB.

Aby połączyć takie pliki używamy komendy:


Flaga (parametr) -b w pierszej komendzie określa wielkość pliku w odp przedrostku. Dla przykładu:


itd.