Problem z uruchomieniem VirtualBox pod Ubuntu 18.04 „Kernel driver not installed”

Podczas pierwszego uruchomienia dowolnego systemu w VirtualBox pojawia się komunikat:


Natomiast podczas próby wywołania tego polecenia w konsoli jako root – pojawiają się kolejne problemy:


Czyli kręcimy się w kółko.

Problem rozwiąże doinstalowanie w systemie tych pakietów + restart systemu


Nastepnie ponownie logujemy się jako root i uruchamiamy w/w komendę:


Po skończonym działaniu maszyna wirtualna powinna ruszyć:)