SVN – wycofanie zmian w kopii roboczej tylko ze zmienionych plików (z pominięciem nowych)

W tak konkretnym przypadku pomocna będzie komenda:


Znajduje ona tylko zmienione pliki (merged) i przywraca je do wersji z przed zmian.