znalezienie folderu o określonej nazwie i usunięcie z niego wszystkich plików (bez usuwania tego folderu)

Wystarczy komenda:


Można ją stosować jeśli folder o danej nazwie występuje wielokrotnie wgłąb w podfolderach gdzie ją wywołujemy