sprawdzenie jaką wersję Ubuntu posiadam, jaka jest wersja Ubuntu jest zainstalowana na komputerze?


Rezultat tej komendy to np.: