komenda history i dokładna data wywołania dawnych komend

Co to za komenda history i jak bardzo jest przydatna zdradzaliśmy już we wcześniejszej poradzie: https://linuxporady.pl/genialna-komenda-ponawiajaca-wczesniejsza-komende/

Dziś proponujemy małe jej ulepszenie. Takie, aby na liście komend – występowały czasy i daty w których została wywołana.

Wystarczy że w pliku:


Dopiszesz (za pomocą edytora tekstowego):


na jego końcu następującą linijkę:


Po przeładowaniu basha:


Czasy komend będą zliczane. Oczywiście dotychczasowe komendy mają taki czas jak moment aktywacji tej dodatkowej funkcji.