svn (subversion) – oznaczenie wszystkich usuniętych plików jako kandydatów do usunięcia z repozytorium

Jeżeli w naszej kopii roboczej usuniemy parę plików ręcznie (np. poprzez manager plików lub innym programem) a nie przez svn komendą:


to svn nie wie dlaczego nie ma pliku. Jeżeli użyjemy komendy pokazujący zmiany w naszej kopii roboczej:


Obok tych plików będą wykrzykniki.

Możemy automatycznie oznaczyć wszystkie te pliki do usunięcia przy najbliższym commicie. Wtedy najlepiej użyć do tego konsoli 🙂

Ta komenda wyłapuje takich pretendentów i oznacza ich do usunięcia: