svn (subversion) – oznaczenie wszystkich usuniętych plików jako kandydatów do usunięcia z repozytorium

Jeżeli w naszej kopii roboczej usuniemy parę plików ręcznie (np. poprzez manager plików lub innym programem) a nie przez svn komendą:

to svn nie wie dlaczego nie ma pliku. Jeżeli użyjemy komendy pokazujący zmiany w naszej kopii roboczej:

Obok tych plików będą wykrzykniki. Możemy automatycznie oznaczyć wszystkie te pliki do usunięcia przy najbliższym commicie. […]
Więcej…