znalezienie plików o minimalnym rozmiarze np. 10MB

wystarczy użycie komendy find z odpowiednim parametrem:

czyli jest to kwestia odpowiedniej cyfry przy parametrze size Np. znalezienie plików o minimalnym rozmiarze 50MB:

 
Więcej…