[LIFEHACK] znalezienie plików o minimalnym rozmiarze np. 10MB

wystarczy użycie komendy find z odpowiednim parametrem:

czyli jest to kwestia odpowiedniej cyfry przy parametrze size Np. znalezienie plików o minimalnym rozmiarze 50MB:

  grafika: alphacoders.com
Więcej…