[LIFEHACK] znalezienie plików o minimalnym rozmiarze np. 10MB

wystarczy użycie komendy find z odpowiednim parametrem:


czyli jest to kwestia odpowiedniej cyfry przy parametrze size

Np. znalezienie plików o minimalnym rozmiarze 50MB:


 

grafika: alphacoders.com