wykonanie opóźnionego screenshota (np. po 4 sekundach)

Taka funkcjonalność przydaje się np. w momencie jak chcemy sfotografować menu podręczne. W momencie jak np. pokazujemy menu podręczne pulpitu (klikając przyciskiem na pulpicie) – klawisz printscreen nie powoduje wykonania zrzutu ekranu bo jest zablokowany. Tak samo jak np. na stronie internetowej korzystamy z dropdownów (list wyboru w formularzach) – zrzut ekranu nie zostanie wykonany. […]
Więcej…