wykonanie opóźnionego screenshota (np. po 4 sekundach)

Taka funkcjonalność przydaje się np. w momencie jak chcemy sfotografować menu podręczne. W momencie jak np. pokazujemy menu podręczne pulpitu (klikając przyciskiem na pulpicie) – klawisz printscreen nie powoduje wykonania zrzutu ekranu bo jest zablokowany. Tak samo jak np. na stronie internetowej korzystamy z dropdownów (list wyboru w formularzach) – zrzut ekranu nie zostanie wykonany.

Rozwiązaniem jest zaplanowanie wykonania zrzutu ekranu po paru sekundach.

W tym celu instalujemy wymagane oprogramowanie:


Następnie uruchamiamy aplikację określamy opóźnienie i wciskamy przycisk „Zaznaczenie”:

Strony WWW Kraków - SmartProjects.pl

Wybieramy następnie obszar który ma być sfotografowany.