Ubuntu 17.04 (i starsze) – włączenie obszarów roboczych

Domyślnie w Unity ta funkcjonalność jest wyłączona. Aby ją włączyć należy uruchomić ustawienia systemu:

Symbol „Windows” na klawiaturze -> Ustawienia Systemu -> Wygląd -> Zakładka „Zachowanie” -> Włączenie obszarów roboczych