wstawienie w nazwie pliku aktualnej daty

Przydaje się to np. w tworzeniu backupów. Po stworzeniu backupu wywołujemy na nim komendę:


Otrzymamy dla przykładu:


Używamy tam znacznika grawis (https://pl.wikipedia.org/wiki/Grawis) widocznego na klawiaturze pod tyldą (obok klawisza „1”).