Usuwanie wszystkich plików w danym folderze nawet zaczynających się w nazwie kropką