Wyłączenie trybu strict mode w MySQL poprzez zapytanie

W phpMyAdmin wywołujemy następującą komendę:


Ewentualnie: