wyświetlenie liczby plików w danym katalogu

wystarczy komenda: