jak w konsoli posortować pliki od największego do najmniejszego?

Już kiedyś poruszaliśmy pokrewny temat. Chodziło wtedy o posortowanie podfolderów w danym folderze od najmniejszego do największego. Jednak ta metoda nie sprawdzi się dla samych plików.

W tym celu użyjmy komendy:


Jeżeli chcemy także wyświetlić pliki ukryte wtedy:


Jednak w przypadku ogromnej ilości plików w jednym folderze ta komenta może być nieefektywna.

Użyjmy wtedy modyfikatora „pipe”:


Poruszanie między wynikami wykonujemy poprzez klawisze

[PAGE UP] [PAGE DOWN]

Aby opuścić ten widok wciśnij:

CTRL + Z

Jeżeli chcemy odwrócić kolejność plików (od największego do najmniejszego) użyjmy: