kopiowanie plików pomiędzy hostami – SSL

Najlepiej to zrobić poprzez spakowanie danego folderu na hoście pierwotnym i jego późniejsze rozpakowanie na hoście docelowym:


Oczywiście dobieramy tu odp. ścieżki, nazwy użytkowników i adresy hostów (IP lub nazwy hostów).