pomocny lifehack w konsoli – dwa wykrzykniki (!!)

Ogólnie do czego służy ta dziwaczna komenda:


Otóż uruchamia ona ostatnią komendę.

Jednak można w inny sposób uruchomić ostatnią komendę. Wystarczy wcisnąć klawisz (kursora) strzałki do góry. Więc do czego może być ona pomocna?

W odróżnieniu od tamtego wywołania poprzedniej komendy – tego wywołania można użyć w innej komendzie. Np. Jako argument.

Dla przykładu

Komenda nr. 1 (wywołana będąc niezalogowanym na konto root):


Oczywiście to polecenie nie może być zrealizowane. Aby je wykonać należy być zalogowanym na konto root. Możemy przepisać jeszcze raz komendę i wstawić przed nią „sudo”, albo po prostu wywołać:

Komenda nr. 2:


Tutaj te dwa wykrzykniki właśnie powielają Komendę nr. 1 w całej jej formie. Czyli jest ona analogiczna dla:


Komenda jest ta pokrewna z poprzednio wywoływaną komendą za pomocą jej numeru. Też za pomocą wykrzyknika. Już to wcześniej opisywaliśmy.