rsync – synchronizacja z pominięciem określonych folderów, wykluczanie plików lub folderów z synchronizacji

Już opisywaliśmy to w artykule: https://linuxporady.pl/synchronizowanie-plikow-pomiedzy-dwoma-lokalizacjami/

Jednak jakiej komendy użyć aby pominąć określone pliki lub foldery w synchronizacji. Np. folder .git albo plik .project (plik etykiety projektu w platformie Eclipse).

Wystarczy do tego komenda:


Czyli parametr:


Uwaga, specyfika programu rsync narzuca stosowanie nazwy docelowego folderu tyko w źródle. Przykład:


I właśnie w tej lokalizacji:


Musi znajdować się folder:


którego w komendzie nie podajemy