ZIP – spakowanie plików w konsoli Linux z pominięciem folderów albo plików

Konstrukcja zapytania jest analogiczna do pakowania przez TAR z pominięciem:


Jak widać kluczowe jest tutaj użycie gwiazdek zamiast cudzysłowu.