svn i błąd „a peg revision is not allowed here”

Podczas próby dodania (w konsoli) do commitu plików z naszej kopii roboczej pojawia się taki błąd:


Wynika on z dość prozaicznej przyczyny. Zapewne w nazwie pliku jest znak małpki: „@”.

Aby sobie poradzić z tym problemem użyj komendy:


W komendzie jest rozszerzenie pliku PNG. Podmień je na Twoje.