Ubuntu 16.10 (Unity) podmountowanie zasobu Windows 7 jako dysku twardego

Upewniamy się, że mamy zainstalowane pakiety: Włączamy okno managera plików i klikamy w „Hamburger menu” w prawej części okna obok i wciskamy „Wybierz położenie” W oknie wpisujemy komendę:

Gdzie ip – numer IP komputera w sieci na którym jest zainstalowany Windows 7 Dane – nazwa udostępnionego folderu Następnie dysk jest podłączany. W systemie Windows7 […]
Więcej…

 

GNOME – dodanie linku „otwórz w terminalu” do menu podręcznego

Należy zainstalować ten pakiet:

Po ponownym zalogowaniu do Gnome (wystarczy się wylogować i zalogować) jak klikniemy na dany folder prawym przyciskiem myszy będziemy mogli go odrazu otworzyć w terminalu.
Więcej…