Raspberry Pi i połączenie WiFi – Pre Shared Key, Raspberry Pi konfiguracja WIFI

Podczas próby połączenia z WiFi na Rasbianie (Raspberry PI) – widzimy pole „Pre Shared Key”. Wpisanie tam hasła do sieci nic nie daje. Jak to naprawić?
Więcej…