[LIFEHACK] 12+ Kozackich skrótów klawiszowych managera plików Midnight Commander dla Linuxa

Kto nie zna programu Midnight Commander, to…. powinien poznać.. 🙂

Działa on bezpośrednio w konsoli i nie potrzebuje środowiska graficznego. Na dystrybucjach LiveCD w Ubuntu nie jest domyślnie zainstalowany. Wystarczy wówczas wywołać:


Uruchamiamy go oczywiście poprzez komendę:


Dziś przedstawimy kilka bardzo użytecznych skórtów klawiszowych tego niezwykle pomocnego managera plików.

– – –

PATENT #1 Włączenie trybu konsoli umożliwiającego uruchomienie komendy w tle (Powrót do okna MC odbywa się tym samym skrótem klawiszowym ):


PATENT #2 Przejście pod zazaczony folder i powrót do poprzedniej lokalizacji:


PATENT #3 Odrócenie zaznaczenia plików (nie uwzględnia folderów – jedynie pliki):


PATENT #4 Zamiana panelów miejscami:


PATENT #5 Zliczenie rozmiaru na dysku zaznaczonego folderu:


PATENT #6 Zaznaczenie / odznaczenie pliku lub folderu:


PATENT #7 Powiekszenie czcionki / wymiaru programu (zadziała w środowisku graficznym):


PATENT #8 Zmniejszenie czcionki / wymiaru programu (zadziała w środowisku graficznym)::


PATENT #9 To bardzo pomocne: otwiera w sąsiednim panelu zaznaczony folder


PATENT #10 Wyświetlenie historii poprzenio uruchomionych komend – wybranie danej [ENTER] + uruchomienie jej [ENTER]:


PATENT #11 Połączenie z FTP:

Opisywaliśmy to tutaj: łączenie się z FTP przez MC

PATENT #12 Aktywacja głównego menu programu:


PATENT #13 (od naszego Czytelnika: Marcin Kiryk) wyszukiwanie pliku/katalogu w aktywnym panelu po nazwie:


PATENT #14 (od naszego Czytelnika: Artek Ka) dowiązanie symboliczne (pokazuje na co wskazuje zaznaczone dowiązanie symboliczne czyli coś jak skrót + umożliwia jego modyfikację – przyp. red.):


 

 

Artykuł ma charakter rozwojowy. Możliwe, że będą się pojawiać tutaj następne skróty klawiszowe dotyczące MC 🙂